Thông tin về vận chuyển và giao nhận 

  • Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

+ Khách hàng nhận hàng trực tiếp tại công ty.

+ Công ty sẽ gửi hàng cho khách hàng tại địa chỉ đã được thương lượng trước, chi phí có thể do quý khách hàng trả hoặc do công ty thanh toán

  • Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hang
Khu vực Thời gian
Nội thành 1-2 ngày
Ngoại thành/tỉnh khác 3-7 ngày
  • Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

Không có giới hạn địa lý tại Việt Nam.

Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.