Thông tin về các phương thức thanh toán

  • Thanh Toán Khi Nhận Hàng (COD): Với phương thức thanh toán khi nhận hàng, khách hàng có thể trả tiền mặt cho người giao hàng theo hóa đơn. Hình thức này được áp dụng trên toàn quốc. Bạn chỉ phải thanh toán khi nhận được hàng theo đúng số tiền của đơn hàng.
  • Hoặc hình thức khác do 2 bên tự thống nhất.