THÔNG TIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe IMUGLUCAN

– Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố: 7388/2018/ĐKSP

– Ngày cấp: 07/07/2020

– Nơi cấp: BỘ Y TẾ – CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM (Số: 2105/2020/XNQC-ATTP)

giay-phep-quang-cao-imuglucan

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BG plus và thực phẩm bảo vệ sức khỏe ISA

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BG plus

– Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố: 7385/2018/ĐKSP

– Ngày cấp: 29/04/2020

– Nơi cấp: BỘ Y TẾ – CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM (Số: 1426/2020/XNQC-ATTP)

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ISA

– Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố: 7386/2018/ĐKSP

– Ngày cấp: 29/04/2020

– Nơi cấp: BỘ Y TẾ – CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM (Số: 1426/2020/XNQC-ATTP)

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BACIPLUSvà thực phẩm bảo vệ sức khỏe GLUCANKID

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BACIPLUS

– Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố: 3162/2020/ĐKSP

– Ngày cấp: 14/07/2020

– Nơi cấp: BỘ Y TẾ – CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM (Số: 2183/2020/XNQC-ATTP)

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GLUCANKID

– Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố: 3188/2020/DKSP

– Ngày cấp: 14/07/2020

– Nơi cấp: BỘ Y TẾ – CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM (Số: 2183/2020/XNQC-ATTP)

giay-phep-quang-cao-baci-plus-va-glucankid