Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: 16/2020/ATTP-CNGMP

Ngày cấp: 21/01/2020

Nơi cấp: BỘ Y TẾ – CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM