Thế mạnh của BCC
  • Catalogue vi sinh BCC
  • Catalogue vi sinh BCC

BCC là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất Beta Glucan quy mô công nghiệp

Quy trình chiết xuất Beta glucan bằng công nghệ enzyme của BCC đã được chứng nhận sở hữu độc quyền “Giải pháp hữu ích” - bởi Cục sở hữu trí tuệ: Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021.

Nhờ ứng dụng công nghệ Enzyme, Beta glucan được BCC phân cắt mạch đến độ có thể tan hoàn toàn trong nước ở nhiệt độ thường mà vẫn giữ nguyên hoạt tính. Dạng Beta glucan này có khả năng phân tán tốt trong môi trường dịch thể giúp hoạt chất hấp thu nhanh và phát huy tối đa vai trò kích thích miễn dịch, tăng cường đề kháng, cải thiện sức khoẻ, làm đẹp và trẻ hoá làn da.

Quy trình chiết xuất Beta glucan bằng công nghệ enzyme của BCC đã được chứng nhận sở hữu độc quyền “Giải pháp hữu ích” - bởi Cục sở hữu trí tuệ: Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021.

Nhờ ứng dụng công nghệ Enzyme, Beta glucan được BCC phân cắt mạch đến độ có thể tan hoàn toàn trong nước ở nhiệt độ thường mà vẫn giữ nguyên hoạt tính. Dạng Beta glucan này có khả năng phân tán tốt trong môi trường dịch thể giúp hoạt chất hấp thu nhanh và phát huy tối đa vai trò kích thích miễn dịch, tăng cường đề kháng, cải thiện sức khoẻ, làm đẹp và trẻ hoá làn da.

Quy trình chiết xuất Beta glucan bằng công nghệ enzyme của BCC đã được chứng nhận sở hữu độc quyền “Giải pháp hữu ích” - bởi Cục sở hữu trí tuệ: Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021.

Nhờ ứng dụng công nghệ Enzyme, Beta glucan được BCC phân cắt mạch đến độ có thể tan hoàn toàn trong nước ở nhiệt độ thường mà vẫn giữ nguyên hoạt tính. Dạng Beta glucan này có khả năng phân tán tốt trong môi trường dịch thể giúp hoạt chất hấp thu nhanh và phát huy tối đa vai trò kích thích miễn dịch, tăng cường đề kháng, cải thiện sức khoẻ, làm đẹp và trẻ hoá làn da.

Quy trình chiết xuất Beta glucan bằng công nghệ enzyme của BCC đã được chứng nhận sở hữu độc quyền “Giải pháp hữu ích” - bởi Cục sở hữu trí tuệ: Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021.

Nhờ ứng dụng công nghệ Enzyme, Beta glucan được BCC phân cắt mạch đến độ có thể tan hoàn toàn trong nước ở nhiệt độ thường mà vẫn giữ nguyên hoạt tính. Dạng Beta glucan này có khả năng phân tán tốt trong môi trường dịch thể giúp hoạt chất hấp thu nhanh và phát huy tối đa vai trò kích thích miễn dịch, tăng cường đề kháng, cải thiện sức khoẻ, làm đẹp và trẻ hoá làn da.

Quy trình chiết xuất Beta glucan bằng công nghệ enzyme của BCC đã được chứng nhận sở hữu độc quyền “Giải pháp hữu ích” - bởi Cục sở hữu trí tuệ: Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021.

Nhờ ứng dụng công nghệ Enzyme, Beta glucan được BCC phân cắt mạch đến độ có thể tan hoàn toàn trong nước ở nhiệt độ thường mà vẫn giữ nguyên hoạt tính. Dạng Beta glucan này có khả năng phân tán tốt trong môi trường dịch thể giúp hoạt chất hấp thu nhanh và phát huy tối đa vai trò kích thích miễn dịch, tăng cường đề kháng, cải thiện sức khoẻ, làm đẹp và trẻ hoá làn da.